Ticaret Hukuku

Günümüzde bir hayli yoğun olan ticari yaşam ne yazık ki, ticaret hukuku alanında eksik bilgi sahibi olan yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Hal böyle olunca yüksek meblağlı kayıplar yaşanmakta, bazı şirketler iflasa sürüklenmektedir. Bu sebeple herhangi bir ticari işlem yapılmadan önce mutlaka ofisimizden destek alınmasını tavsiye ederiz.

 

  • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
  • Şirketlerin birleşme, bölünme, ayrılma, iflas ve tasfiye işlemleri
  • Haksız rekabetin önlenmesi davaları
  • Cari hesap sözleşmeleri başta olmak üzere ticari sözleşmeler, çek ve senetlerden kaynaklanan alacak davaları
  • Ortaklık işlemleri
  • Kuruluş esas sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik kazanması ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250 bin TL’nin altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerine çıkan anonim şirketlere verilen mecburi danışmanlık hizmeti
  • Danışmanlık hizmetleri