İş Hukuku

  • Kıdem, ihbar, fazla mesai, milli ve dini bayramlar ile yıllık izin ücretleri ile ilgili davalar,
  • Ödenmeyen ücret alacakları için açılan davalar
  • İşveren tarafından yapılan baskı ve yıldırma davranışlarının önlenmesi
  • Sendika faaliyetleri sebebiyle işine son verilen işçilerin hak kazanacağı sendikal tazminat davaları
  • Tediye,prim,ikramiye alacaklarına ilişkin açılan davalar
  • İşçi ile yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması