İdare Hukuku

Bireylerin ve ticaret ile uğraşanların devlet idaresiyle karşı karşıya kaldığı hukuki durumların çözümünde geniş bir deneyime sahiptir. İdare Hukukuna dair ihtilafların çözümünde dava öncesi ve dava aşamasında müvekkillerimize her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Başlıca açtığımız davalar;

  • İdarece hukuka aykırı olarak tesis edilen idari işlemlerin iptaline dair iptal davaları,
  • İdarenin kusuru neticesinde ortaya çıkan zararların tazmini için açılacak olan tam yargı (tazminat) davaları,
  • Her türlü idari para cezalarına karşı itiraz süreçlerinin yönetilmesi ve iptal davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar,
  • Memur,subay ve astsubayların özlük hakları ve disiplin cezalarıyla ilgili davalarıdır.