İcra & İflas Hukuku

Büromuz gerçek kişiler ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki alacaklarını tahsil edebilmesi başta olmak üzere İcra ve İflas Hukukundan doğan tüm iş ve işlemlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Alacaklı gerçek ya da tüzel kişilerin, alacaklarının tahsili amacıyla icra takip işlemlerinin başlatılması ve takibi
  • Haciz, satış ve muhafaza işlemleri,
  • Mal kaçırma tehdidine karşı açılan ceza davaları ile tasarrufun iptali davaları
  • Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde müvekkillerin hak ve çıkarlarının korunması yönünde gerekli işlemlerin yapılması
  • Yapılandırma, iflas erteleme, iflas, konkardato işlemlerini
  • Kira akdinden kaynaklanan tahliye davaları ve tahliye işlemleri