Vergi Hukuku

Vergi Hukuku ile ilgili davaların takibini ile gerçek ve tüzel kişilere, Gümrük vergileri başta olmak üzere her türlü vergi uyuşmazlığı ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır;

–    Hatalı tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin iptali için dava açılması,
–    Vergi dairesi nezdinde uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi,
–    Vergi ziyaı ve kaçakçılık cezalarının iptali için idari başvuruların yapılması,
–    Takdir komisyonu kararlarına karşı itiraz ve dava takipleri,
–    6183 sayılı kanun kapsamında gönderilen ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
–    Vergi cezalarının iptali için dava açılması,
–    Ek tahakkuk kararlarına itiraz edilmesi,
–    Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’ndan (GTİP) kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü.